Chính sách bảo mật

iGroupBlog nhận ra rằng, khách hàng, người truy cập, người dùng và những người khác, những người đang sử dụng www. iGroupBlog.com đều coi trọng quyền riêng tư.

Trong mục Chính sách bảo mật của chúng tôi mô tả chi tiết những thông tin quan trọng về sử dụng và tiết lộ thông tin thu thập được từ người sử dụng trên các trang web của hệ thống iGroupBlog.

iGroupBlog thu thập địa chỉ e-mail của người dùng gửi cho chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua những trang người dùng truy cập, thông tin được cung cấp thông việc khảo sát và đăng ký. Những thông tin này có thể chứa dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm: địa chỉ, số điện thoại, số thẻ tín dụng , vv.v iGroupBlog cam đoan bảo vệ an toàn thông tin thẻ tín dụng của bạn. Chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản. Tuy nhiên, một số thông tin thu thập từ bạn và về bạn được sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi với bạn. Những thông tin chúng tôi thu thập không được chia sẻ với bạn, bán hoặc cho thuê, ngoại trừ một số trường hợp Chính sách bảo mật được tích hợp trong các Điều khoản dịch vụ. Việc bạn sử dụng của các trang web iGroupBlog và tất cả các thông tin cá nhân cung cấp trên các trang web của chúng tôi vẫn còn tùy thuộc vào các điều khoản của Chính sách bảo mật này, cũng như Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng bất kỳ hình ảnh, video, hoặc bất kỳ nội dung nào khác được đăng bởi người dùng trên hệ thống iGroupBlog sẽ được đăng công khai, do đó không được coi đây là “thông tin cá nhân” và do đó không thuộc Chính sách bảo mật của chúng tôi.

iGroupBlog cần những thông tin gì?

Sau khi đăng ký sử một dịch vụ, sản phẩm của iGroupBlog, bạn sẽ truy cập vào tài khoản của bạn. Chúng tôi thu thập các loại thông tin cụ thể, chúng được mô tả chi tiết hơn trong những thông tin dưới đây. Cung cấp thông tin người dùng: Thông tin nhận dạng cá nhân (chẳng hạn như tên và địa chỉ email) mà bạn cung cấp cho iGroupBlog khi đăng ký dịch vụ iGroupBlog hoặc tham gia nhiều hoạt động khác nhau trên các trang web iGroupBlog như tải hình ảnh, gửi bình luận, tải lên video, đăng tin nhắn trong các diễn đàn của chúng tôi. Cookies: Tương tự như những trang web quảng cáo khác, trang này sử dụng hệ công nghệ tiêu chuẩn được gọi là “cookies”. Cookie là một tài liệu văn bản rất nhỏ, thường bao gồm một định danh duy nhất vô danh. Khi bạn truy cập một trang web, máy tính của trang web đó yêu cầu máy tính của bạn cho phép để lưu trữ tập tin này trong một phần của ổ cứng của bạn chỉ định cụ thể cho các tập tin cookie. Mỗi trang web có thể gửi tập tin cookie riêng của mình để trình duyệt của bạn nếu trình duyệt của bạn cho phép nó, nhưng (để bảo vệ sự riêng tư của bạn) trình duyệt của bạn chỉ cho phép một trang web để truy cập các tập tin cookie nó đã gửi cho bạn, không phải những cookie nào gửi tới bạn bởi các trang web khác . Một số đối tác kinh doanh của chúng (ví dụ, các nhà quảng cáo) sử dụng các tập tin cookie mà bắt nguồn từ các trang web của họ. Chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát những cookies đó. Khi bạn sử dụng trang web này, trang web sử dụng cookie của nó để phân biệt bạn với những người dùng khác. Trong một số trường hợp, chúng tôi cũng sử dụng cookie để ngăn cản bạn thấy quảng cáo không cần thiết hoặc yêu cầu bạn phải đăng nhập vào nhiều hơn là cần thiết để bảo mật. Cookies, kết hợp với các tập tin đăng nhập máy chủ web của chúng tôi, cho phép chúng tôi tính tổng số lượng người truy cập vào trang web này và phần nào của trang web này là phổ biến nhất. Điều này giúp chúng tôi thu thập  thông tin phản hồi để không ngừng nâng cao trang web này và phục vụ tốt hơn khách hàng của chúng tôi. Cookies không cho phép chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn và chúng tôi thường không lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong cookie.

Tập tin Log: Thông tin đăng nhập được báo cáo tự động vào trình duyệt của bạn mỗi khi bạn xem một trang web. Khi bạn đăng ký hoặc xem trang web Webnode, các máy chủ của chúng tôi tự động ghi lại một số thông tin nhất định mà trình duyệt web của bạn gửi bất cứ khi nào bạn ghé thăm một trang web. Những bản ghi máy chủ có thể bao gồm các thông tin như yêu cầu web của bạn, địa chỉ Internet Protocol (IP), loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, các trang exit / Universal Resource Locators (URL), loại nền tảng, số lần nhấp chuột, tên miền, các trang đích, trang đã xem và thứ tự của các trang, số lượng thời gian dành cho các trang cụ thể, ngày và thời gian yêu cầu của bạn, và một hoặc nhiều cookie có thể nhận diện trình duyệt của bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin như thế nào?

Nếu bạn gửi thông tin nhận dạng cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để hoạt động, duy trì, và cung cấp cho bạn các tính năng và chức năng các dịch vụ của hệ thống iGroupBlog. Khi bạn đăng ký iGroupBlog chúng tôi hỏi tên của bạn, tên công ty, địa chỉ email, địa chỉ thanh toán, và thông tin thẻ tín dụng. Nếu bạn đăng ký tài khoản miễn phí thì không cần phải nhập thẻ tín dụng. Tuy nhiên nếu bạn muốn kích hoạt quá trình thanh toán của bạn, bạn cần phải cung cấp thông tin nhân thẻ tín dụng. iGroupBlog sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích chung sau đây: các sản phẩm và các dịch vụ cung cấp, thanh toán, xác định và xác thực, cải thiện dịch vụ , liên hệ, và nghiên cứu Bất kỳ thông tin cá nhân hoặc nội dung mà bạn tự nguyện tiết lộ trực tuyến (trên diễn đàn thảo luận, trong các tin nhắn khu vực và blog, trong trang hồ sơ công cộng của bạn, vv) sẽ công khai và có thể được thu thập và sử dụng bởi những người khác Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn cho các mục đích ngoài marketing hay hành chính (chẳng hạn như thông báo thay đổi trang web chính iGroupBlog hoặc cho các mục đích dịch vụ khách hàng). Chúng tôi sử dụng cả hai thông tin cá nhân của bạn và các thông tin không nhận dạng cá nhân nhất định (chẳng hạn như dữ liệu sử dụng ẩn danh người sử dụng, tập tin cookie, địa chỉ IP, loại trình duyệt, dữ liệu kích chuột, vv) để cải thiện chất lượng và thiết kế của các trang web iGroupBlog và để tạo ra tính năng mới, chương trình khuyến mãi, các chức năng và dịch vụ bằng cách lưu trữ, theo dõi và phân tích sở thích của người dùng và xu hướng.

Khi nào iGroupBlog tiết lộ thông tin

Chúng tôi yêu cầu các bên đồng ý xử lý thông tin phù hợp với Chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ làm mọi biện pháp để hạn chế rò rỉ thông tin và sẽ có phương án bảo mật thích hợp cùng các biện pháp an ninh khác để bảo vệ thông tin của bạn. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân và / hoặc thông tin không nhận dạng cá nhân khi cần phải làm theo luật pháp, hay hành động đó là cần thiết để thực hiện theo quy định của pháp luật đất nước của bạn (như Luật Bản quyền EU) hoặc trả lời các lệnh của tòa án, hầu tòa, hoặc đảm bảo tìm kiếm. Thông tin này có thể cần thiết để điều tra, ngăn ngừa, hoặc có hành động liên quan đến nghi ngờ hoặc thực tế dính líu đên các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm gian lận, khả năng đe dọa đến an toàn công cộng hoặc an toàn thân thể của bất kỳ người nào, vi phạm Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi, hoặc bị pháp luật cấm. iGroupBlog cũng bảo lưu quyền tiết lộ thông tin cá nhân và / hoặc không có thông tin nhận dạng cá nhân mà iGroupBlog thấy phù hợp hoặc cần thiết để thực thi các Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi, có biện pháp phòng ngừa trách nhiệm pháp lý, để điều tra và bảo vệ chúng ta chống lại bất kỳ khiếu nại của bên thứ ba cáo buộc này, để hỗ trợ các cơ quan thực thi của chính phủ, để bảo vệ an ninh hay sự thống nhất trang web của chúng tôi, sản phẩm và dịch vụ, và để thực hiện hoặc bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn cá nhân của iGroupBlog, nhân viên của chúng tôi, người dùng của chúng tôi hoặc những người khác.

Lựa chọn của bạn

Bạn có thể từ chối gửi thông tin cá nhân thông qua các trang web iGroupBlog, trong trường hợp này iGroupBlog có thể sẽ không thể cung cấp một số dịch vụ cho bạn. Bạn có thể cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin hồ sơ cá nhân của bạn và tùy chỉnh email bất cứ lúc nào bằng cách truy cập vào trang hồ sơ cá nhân tài khoản của bạn. Xin lưu ý rằng các tập tin phương tiện truyền thông được tải lên bởi người dùng tại trang web iGroupBlog không thể được gỡ bỏ và vẫn thuộc Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi. Để bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của bạn, chúng tôi thực hiện các bước hợp lý (chẳng hạn như yêu cầu một mật khẩu duy nhất) để xác minh danh tính của bạn trước khi bạn được truy cập và thay đổi hồ sơ cá nhân. Bạn là người chịu trách nhiệm cho việc duy trì sự bảo mật của mật khẩu và thông tin tài khoản của bạn.

Cam kết của chúng tôi để bảo mật dữ liệu

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng với chúng tôi. Khi bạn nhập thông tin nhạy cảm, như số thẻ tín dụng vào mẫu đăng ký của chúng tôi, chúng tôi mã hóa việc truyền tải thông tin bằng cách sử dụng công nghệ mã hóa an toàn SSL – Secure Sockets Layer. Không có phương pháp truyền qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử, là 100% an toàn. Vì vậy, trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng phương tiện mã hóa an toàn để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về bảo mật trên trang web của chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại support@igroupblog.com. Nếu iGroupBlog biết đến lỗi trong hệ thống an ninh, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn qua thư điện tử để bạn có thể thực hiện các bước bảo vệ thích hợp. iGroupBlog cũng có thể đăng tải thông báo trên trang web của chúng tôi khi vi phạm an ninh xảy ra.

Lưu trữ dữ liệu khách hàng

iGroupBlog sở hữu lưu trữ dữ liệu , cơ sở dữ liệu và tất cả các quyền đối với ứng dụng iGroupBlog. Tuy nhiên chúng tôi không yêu cầu sử dụng các quyền của dữ liệu của bạn. Bạn giữ lại tất cả các quyền đối với dữ liệu của bạn và chúng tôi sẽ không bao giờ liên lạc với khách hàng của bạn trực tiếp, hoặc sử dụng dữ liệu của bạn cho lợi thế kinh doanh của chúng tôi hoặc cạnh tranh với bạn hoặc thị trường để khách hàng của bạn.

Thay đổi và cập nhật Chính sách bảo vệ riêng tư

Chính sách bảo mật có thể được điều chỉnh định kỳ và điều này sẽ được phản ánh ở "ngày tháng chỉnh sửa cuối cùng" nằm ở phía dưới trang . Xin vui lòng xem lại trang này để ở nhận biết của bất kỳ thay đổi nào. Nói chung, Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo cách thức được được mô tả trong Chính sách bảo mật có hiệu lực trong thời gian mà chúng tôi nhận được thông tin các nhân do bạn cung cấp. Khi chấp nhận tiếp tục sử dụng dịch vụ iGroupBlog, cũng đồng nghĩa bạn chấp nhận Chính sách bảo mật này và bất kỳ thay đổi nào trong tương lai.

Phản hồi

Xin vui lòng liên hệ với iGroupBlog với bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét về Chính sách bảo vệ riêng tư hoặc những trang web iGroupBlog qua email: support@iGroupBlog.com